fbpx

Pete Bengry

Pete Bengry
Pete BengryŠamanis, mūziķis

www.beinginbeauty.com

Pete Bengry ir veltījis savu dzīvi, lai palīdzētu dziedināties dažādos līmeņos - emocionāli, fiziski un garīgi. Viņš ir lielisks mūziķis, kas apvieno šamanisku dziedināšanu kā ceremoniju mūzikā.

Šamanis un mūziķis

Pīts Bengrijs perkusijas spēlē vairāk nekā 40 gadu. Jau bērnībā atklājis savas dabas dotības – rotaļas ar ritmu. Pīta dzīve veltīta eksperimentiem perkusiju spēlē, kā arī dziednieka, mūziķa un radošā mākslinieka ceļam. Mācības gūst ieklausoties – dzirde kalpo kā spogulis izpratnei, kas vieno Pīta esību šajā pasaulē ar garu pasaules iemītnieku apziņu.

Skaņas sakrālā apzināšanās līdzinās pirmās dzīvības elpas pieredzējumam.”

Šamanisma skaņu dziedniecība ir unikāls, Pīta veidots process. Iespēju vienlaicīgi saņemt padziļinātu un vispārīgu dziedināšanu nodrošina prasme apzināti vadīt sakrālo skaņu – māksla, ko Pīts izkopis līdz absolūtai precizitātei. Pīta saknes baro bērnības pieredze – gara vadītā iniciācija. Kopš tā laika skaņu pasaulē viņš arvien meklējis līdzcietības ceļu. Pīts uzskata – pirms radām sakrālo skaņu, pirms ļaujamies tai, nepieciešama apzināta klusuma pieredze. Gluži kā mazulis paliek mātes klēpja tumsā, rezonējot ar dzīvību visapkārt, maigi aijāts. Šīs skaujas ietver sirds un dabisko dzīvības šūnu izstaroto sakrālo skanējumu. Kā šamanisma tradīcijās ierasts, tumsa ir primārais dziedināšanas avots. Šo apziņas pieredzi Pīts piedāvā savos šamanisma skaņu dziedniecības priekšnesumos.

Skaņas sajušana sēj sēklu sakrālajiem skandējumiem.”

Pīts dzīvi ziedojis dziednieciskā ritma smalkās mākslas izkopšanai. Viņa atdeve ļāvusi individualizēt ikvienu izvilināto šamanisma dziedniecības skaņu, savā unikālajā meistardarbā apzināti spoguļojot dalībnieku klātbūtni. Pīta mūzika vienmēr ir patiesi izjusta – tas acumirklī nojaušams viņa dziedinošajā klātbūtnē un priekšnesumā.

Lai pārliecinātos par spēles absolūto precizitāti, Pīta acis paliek aizvērtas. Tādējādi skaņas iespējams saredzēt un sajust ar visu būtni. Tas ir ierasts šamanisma paņēmiens, ko Pīts apguvis un īsteno savā dzīvē. Mūziķis uzskata sevi par marioneti, ko darbina gars. Visu mūžu viņš mācījies smalki uztver šīs sakrālās vadības stīgas, atveroties garu piedāvātajai dziedināšanas vēstij.

Būdams sava aroda meistars, Pīts visu uztverto informāciju spēj pārvērst tīrā dziedināšanā. Bagātīgā pieredze ļauj sakrālo skanējumu pārraidīt neskarti, neiejaucoties tā enerģētiskajā būtībā. Pīta uzticība dziedniecības gariem ver vārtus viņu mīlestībai un vadībai, pārradot to precīzos un dziedinošos perkusiju ritmos. Šī metode dara viņa priekšnesumus un dziedniecības sesijas patiesi unikālas.

 

Šamanisma dziedniecību galvenokārt īstenoju sakrālajā skanējumā. Tā ir autentiska un spēcinoša iespēja izvairīties no analītiskā prāta slazdiem, lai skaņu izdotos pārraidīt tīru un neskartu.”

Veidojam tradicionāli ierastu vidi šamanisma skaņu dziednieciskajai kopībai. Mūs vada nolūks, un kopīgi iesākas mūsu ceļš. Kopienai ir ievērojama loma visās cilšu kultūrās, kurās tiek piekoptas šamanisma dziedniecības ceremonijas. Dalībnieki uzskata par savu godu pieņemt un turpināt šo autentisko un dižo praksi. Fotoliecība pēc dziedināšanas.

Mūsu klātbūtne uz šīs Zemes – dzīvu organismu veidolā – ir nepieciešama izdzīvošanai. Modernais cilvēks augstprātīgi nošķiras no dabas pasaules, kas taču ir mūsu sakrālā dzimtene un mājvieta. Jāatceras, ka esam iemitinājušies sakrālos namos – savos ķermeņos. Šī apziņa ļaus mums vadīt dzīvi kā svētiem, dzīviem organismiem uz svēta, dzīva organisma. Zemē atspoguļojama mūsu klātbūtne uz tās, radot apzinātības spoguli, kopjot un lolojot it visu dzīvo.”

Šamanisma skaņu dziedniecība piedāvā iespēju pieredzēt sakrālo skanējumu. To pārraidīšanai nepieciešama smalka šamanisma paņēmienu izpratne. Process radīts, lai dalītos šamanisma neticamajās dziedniecības dāvanās. Manuprāt, iepazīstot šo unikālo pieredzi, ļaudis ieinteresēsies šamanisma mācībā – pārtapsim cilvēciskās būtnēs ar skaidrāku sakrālā apziņu.

Visu dzīvi esmu veltījis bungu un perkusiju spēlei šamanisma tradīciju ietvaros, tāpēc izjūtu patiesu prieku dalīties savā mākslā. Apsolu šo maigo un svētīgo pieredzi sniegt pilnīgā precizitātē, lai ikviens spētu dziļi, droši un absolūti iegrimt dziedniecībā. Ir svarīgi apjaust mūsu nolūkus un darīt tos skaidrākus, jo šamanisma skaņu dziedniecība ved mūs noteiktā virzienā, bet no virziena atkarīgs – kur nonāksim. Parasti klausītāji apliecina – šī pieredze viņu dzīvē bijusi ārkārtīgi vērtīga. Daudzi interesējas par iespēju apmeklēt turpmākos pasākumus. Šamanisma skaņu dziedniecība mudina un iedrošina atvērties dzīves pārbaudījumiem, pieredzēt tos un rast garīgus risinājumus. Šamanisma skaņu dziedniecības norises beigās dalībnieki itin kā atmostas jaunatklātā bērnībā, pārdzimstot savā īstenajā patībā. Šī atmošanās palīdz rast mieru dzīvē, iepludinot tajā saņemto dziedināšanu.

Man šķiet, šamanisms ir skaistas apziņas ceļš visās dzīves jomās. Dzīvojot ar šo skaisto apziņu, varam aizvadīt pilnvērtīgu un bagātīgu mūžu. Mūsu nolūks ļauj atgūt to sakrālo esību, ar ko esam piedzimuši. Pieredze mūs mācīs dzīvot saskaņā ar visām dzīvām būtnēm, arī sevi pašu. Tikai tāda apziņa ļaus viest pārmaiņas šajā pasaulē, un es ticu, ka pārmaiņas ir iespējamas.

Bērnībā saņemtās bungas bija dziedinoša dāvana. Man ir tas gods ar jums dalīties šajā svētīgajā veltē.”

Atsauksme:

Pīts Bengrijs dzīvi veltījis ļaužu dziedināšanai emocionālā, fiziskā un garīgā līmenī. Savās bagātīgajās zināšanās viņš labprāt dalās ar mācekļiem. Viņa aizrautība, iepludinot neizmērojamās šamanisma pasaules gudrības mūzikas pieredzē, ir iespējama tikai tādēļ, ka viņš ir tik izcils mūziķis. No sirds iesaku piedalīties Pīta meistarklasēs un šamanisma darbā.”

Sandra Ingermane, šamanisma dziedniecības grāmatu autore. Viņas 10 publikāciju vidū ir arī “Pastaiga Gaismā: Šamanisma dzīves spēcinājums ikdienai”.


Atsauksme:

Brīnišķīgā perkusiju meistara Pīta Bengrija izvilinātais plūstoši ritinošais atmosfērīgums mūsu kolektīvo psihi pārcēla gluži citā līmenī.”

Laikraksts “The Guardian”

 
Pete izmanto savu laiku, veidojot dziedinošu mūziku, mācot starptautiski un daloties ar pasauli. Viņa tīmekļa vietne ir http://www.beinginbeauty.com/.
butiba_04.png
© Copyright 2019 Būtība. All Rights Reserved.

Search