Sandra Bārtniece

Skolotāja, Līgo DaņčiShare

Sandra Bārtniece